Sheet piano Gymnopédie No. 1 | Erik Satie

Sheet piano Gymnopédie No. 1 | Erik Satie. Bản nhạc có tiết tấu chậm, giai điệu sâu lắng không quá phức tạp nhưng lại có sức mạnh khơi gợi cảm xúc mãnh liệt.

Sheet piano Gymnopédie No. 1 | Erik Satie
Sheet piano Gymnopédie No. 1 | Erik Satie

Sheet piano Gymnopédie No. 1 | Erik Satie

Sheet piano Gymnopédie No. 1 | Erik Satie

Bắt đầu học piano ngay hôm nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *