7 nốt nhạc cơ bản | Tên, ký hiệu và vị trí trên khuông nhạc

Bảng ký hiệu các nốt nhạc – 7 nốt nhạc cơ bản – vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc sẽ cung cấp cho bạn kiến thức sơ khai để bước vào thế giới ngôn ngữ của âm nhạc.

7 nốt nhạc cơ bản, tên & ký hiệu nốt nhạc
7 nốt nhạc cơ bản, tên & ký hiệu nốt nhạc

Âm nhạc là vô hình nhưng vẫn được viết ra nhằm mục đích lưu giữ và truyền đạt. Để làm được điều này, một hệ thống ký hiệu được sử dụng giúp tác giả truyền đạt được tác phẩm của mình, cho phép nghệ sĩ có thể đọc, hiểu và trình bày lại tác phẩm.

7 nốt nhạc cơ bản

NỐT NHẠC KÝ HIỆU
Đô C
D
Mi E
Pha F
Sol G
La A
Si B

Trong âm nhạc có 7 nốt nhạc cơ bản với tên gọi Đô Rê Mi Fa Sol La Si, tương ứng với 7 chữ cái latinh C D E F G A B.

Sử dụng chữ cái latinh đại diện cho tên gọi các nốt giúp việc trình bày được ngắn gọn hơn và dễ quan sát hơn.

Ký hiệu các nốt nhạc cơ bản

Ký hiệu Tên gọi
Nốt tròn
Nốt trắng
Nốt đen
Nốt móc đơn
Nốt móc kép
Nốt móc ba
Nốt móc tư
Nốt móc năm

Ký hiệu thể hiện trường độ của nốt nhạc. Tức thời gian giữ lại tiếng vang của nốt nhạc ngắn hoặc dài.

Các ký hiệu này có liên quan gì đến 7 nốt nhạc cơ bản bên trên?

Đây là ký hiệu thể hiện trường độ của nốt nhạc: vị trí các nốt trên khuông nhạc sẽ thể hiện được tên nốt, trong khi hình dáng ký hiệu thể hiện trường độ của nốt.

Ví dụ:

7 nốt nhạc cơ bản, tên & ký hiệu nốt nhạc

3 nốt nhạc được thể hiện trên đây đều có tên gọi là nốt Mi (E), nhưng lại có hình dáng khác nhau nên trường độ cũng không giống nhau.

Các ký hiệu khác trong âm nhạc

Ký hiệu Tên gọi
Khuông nhạc
Dòng kẻ phụ
Vạch nhịp đơn
Vạch nhịp đôi
Khóa Sol
Khóa Pha
Dấu lặng tròn
Dấu lặng trắng
Dấu lặng đen
Dấu lặng đơn
Dấu lặng kép
Dấu lặng móc ba
Dấu lặng móc tư
Dấu lặng móc năm
Dấu lặng móc sáu
Dấu chấm dôi
Dấu giáng
Dấu thăng
Dấu bình

Ví trí các nốt nhạc trên khuông nhạc

Vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc

Khuông nhạc gồm 5 dòng kẻ chính cùng 4 khoảng trống. Khi các ký hiệu nốt nhạc được đặt ở mỗi vị trí sẽ xác định được tên gọi của nốt nhạc (7 nốt nhạc cơ bản) cùng trường độ thông qua hình dáng ký hiệu.

Có 2 loại khóa cơ bản thông dụng là khóa Sol và khóa Pha, bạn chỉ cần biết 2 loại khóa này là có thể đọc được sheet nhạc cho piano.

Vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc

Bạn có thể dùng câu “Every Good Boy Does Fine” để nhớ nhanh vị trí các nốt trên 5 dòng kẻ, bao gồm E G B D F, tiếp tục phương pháp ghi nhớ nhanh tương tự cho các khoảng trống bằng từ FACE theo thứ tự từ dưới lên trên.

Vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc

Tương tự với khóa Pha, bạn có thể dùng câu “Good Boy Does Fine Always” sẽ xác định nhanh tên gọi các nốt trên dòng kẻ trong khuông nhạc, và dùng câu “All Cows Eat Grass” để nhớ 4 nốt ở khoảng trống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *