Hợp âm Đô 7 | C7 trên Piano

Hợp âm Đô 7 – C7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo C7/E, C7/G và C7/Bb) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Đô 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Đô trưởng và thêm âm bậc 7. Đô 7 thường được viết tắt là C7.

Hợp âm Đô 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Đô 7 gồm các nốt: C, E, G, Bb

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Đô 7 Piano

Hợp âm Đô 7 | C7
Hợp âm Đô 7 | C7

Thế đảo hợp âm Đô 7

C7/E

Hợp âm C7/E
Hợp âm C7/E

C7/G

Hợp âm C7/G
Hợp âm C7/G

C7/Bb

Hợp âm C7/Bb
Hợp âm C7/Bb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *