Hợp âm Đô thăng trưởng | C# trên Piano

Hợp âm Đô thăng trưởng – C# trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo C#/F và C#/G#) được trình bày cách chơi bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Đô thăng trưởng là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là C#.

Hợp âm Đô thăng trưởng được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Cách nhớ: Tăng nửa cung 3 âm của hợp âm Đô trưởng.

Hợp âm Đô thăng trưởng gồm các nốt: C#, F, G# hay C#, E#, G#

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Hợp âm Đô thăng trưởng Piano

Hợp âm Đô thăng trưởng - C#
Hợp âm Đô thăng trưởng – C#

Thế đảo hợp âm Đô thăng trưởng

C#/F

Hợp âm C#/F
Hợp âm C#/F

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Đô thăng trưởng là C# với thứ tự C# – F – G# thì bạn đảo thứ tự thành F – G# – C#, khi đó ta có hợp âm C#/F – là một thế đảo của hợp âm Đô thăng trưởng.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

C#/G#

Hợp âm C#/G#
Hợp âm C#/G#

Tương tự như C#/F, C#/G# là một thế đảo nữa của hợp âm Đô thăng trưởng, thứ tự các âm sẽ là G# – C# – F.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *