Hợp âm Đô thứ 7 | Cm7 trên Piano

Hợp âm Đô thứ 7 – Cm7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo Cm7/Eb, Cm7/G và Cm7/Bb) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Đô thứ 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Đô thứ và thêm âm bậc 7. Đô thứ 7 thường được viết tắt là Cm7.

Hợp âm Đô thứ 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Đô thứ 7 gồm các nốt: C, Eb, G, Bb

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Đô thứ 7 Piano

Hợp âm Đô thứ 7 - Cm7
Hợp âm Đô thứ 7 – Cm7

Thế đảo hợp âm Đô thứ 7

Cm7/Eb

Hợp âm Cm7/Eb
Hợp âm Cm7/Eb

Cm7/G

Hợp âm Cm7/G
Hợp âm Cm7/G

Cm7/Bb

Hợp âm Cm7/Bb
Hợp âm Cm7/Bb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *