Hợp âm Đô thứ | Cm trên Piano

Hợp âm Đô thứ – Cm trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Cm/Eb và Cm/G) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím giúp người mới học dễ hình dung.

Hợp âm Đô thứ là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là Cm (hay còn gọi là Cmin).

Hợp âm Đô thứ được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Hợp âm Đô thứ gồm các nốt: C, Eb, G

Vị trí ngón: Ngón út, ngón giữa, ngón cái (tay trái); ngón cái, ngón giữa, ngón út (tay phải).

Hợp âm Đô thứ Piano

Hợp âm Đô thứ - Cm
Hợp âm Đô thứ – Cm

Thế đảo hợp âm Đô thứ

Cm/Eb

Hợp âm Cm/Eb
Hợp âm Cm/Eb

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Đô thứ là C với thứ tự C – Eb – G thì bạn đảo thứ tự thành Eb – G – C, khi đó ta có hợp âm Cm/Eb – là một thế đảo của hợp âm Đô thứ.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Cm/G

Hợp âm Cm/G
Hợp âm Cm/G

Tương tự như Cm/Eb, Cm/G là một thế đảo nữa của hợp âm Đô thứ, thứ tự các âm sẽ là G – C – Eb.

Vị trí ngón: 5-2-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *