Hợp âm Đô trưởng 7 | Cmaj7 trên Piano

Hợp âm Đô trưởng 7 – Cmaj7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo Cmaj7/E, Cmaj7/G và Cmaj7/B) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Đô trưởng 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Đô trưởng và thêm âm bậc 7. Đô trưởng 7 thường được viết tắt là Cmaj7.

Hợp âm Đô trưởng 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Đô trưởng 7 gồm các nốt: C, E, G, B

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Đô trưởng 7 Piano

Hợp âm Đô trưởng 7 - Cmaj7
Hợp âm Đô trưởng 7 – Cmaj7

Thế đảo hợp âm Đô trưởng 7

Cmaj7/E

Hợp âm Đô Cmaj7/E
Hợp âm Đô Cmaj7/E

Cmaj7/G

Hợp âm Đô Cmaj7/G
Hợp âm Đô Cmaj7/G

Cmaj7/B

Hợp âm Đô Cmaj7/B
Hợp âm Đô Cmaj7/B
Bắt đầu học piano ngay hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *