Hợp âm La 7 | A7 trên Piano

Hợp âm La 7 – A7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo A7/C#, A7/E và A7/G) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm La 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm La trưởng và thêm âm bậc 7. La 7 thường được viết tắt là A7.

Hợp âm La 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm La 7 gồm các nốt: A, C#, E, G

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm La 7 Piano

Hợp âm La 7 - A7
Hợp âm La 7 – A7

Thế đảo hợp âm La 7

A7/C#

Hợp âm A7/C#
Hợp âm A7/C#

A7/E

Hợp âm A7/E
Hợp âm A7/E

A7/G

Hợp âm A7/G
Hợp âm A7/G

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *