Hợp âm La giáng trưởng | Ab trên Piano

Hợp âm La giáng trưởng – Ab trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Ab/C và Ab/Eb) được trình bày cách chơi bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm La giáng trưởng là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là Ab.

Hợp âm La giáng trưởng được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Cách nhớ: Giảm nửa cung 3 âm của hợp âm La trưởng.

Hợp âm La giáng trưởng gồm các nốt: Ab, CEb

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Hợp âm La giáng trưởng Piano

Hợp âm La giáng trưởng - Ab
Hợp âm La giáng trưởng – Ab

Thế đảo hợp âm La giáng trưởng

Ab/C

Hợp âm Ab/C
Hợp âm Ab/C

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm La giáng trưởng là Ab với thứ tự Ab – C – Eb thì bạn đảo thứ tự thành C – Eb – Ab, khi đó ta có hợp âm Ab/C – là một thế đảo của hợp âm La giáng trưởng.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-2-4 (tay phải).

Ab/Eb

Hợp âm Ab/Eb
Hợp âm Ab/Eb

Tương tự như Ab/C, Ab/Eb là một thế đảo nữa của hợp âm La giáng trưởng, thứ tự các âm sẽ là Eb – Ab – C.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *