Hợp âm La thăng trưởng | A# trên Piano

Hợp âm La thăng trưởng – A# trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo A#/D và A#/F) được trình bày cách chơi bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm La thăng trưởng là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là A#.

Hợp âm La thăng trưởng được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Cách nhớ: Tăng nửa cung 3 âm của hợp âm La trưởng.

Hợp âm La thăng trưởng gồm các nốt: A#, D, F

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Hợp âm La thăng trưởng Piano

Hợp âm La thăng trưởng - A#
Hợp âm La thăng trưởng – A#

Thế đảo hợp âm La thăng trưởng

A#/D

Hợp âm A#/D
Hợp âm A#/D

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm La thăng trưởng là A# với thứ tự A# – D – F thì bạn đảo thứ tự thành D – F – A#, khi đó ta có hợp âm A#/D – là một thế đảo của hợp âm La thăng trưởng.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-2-5 (tay phải).

A#/F

Hợp âm A#/F
Hợp âm A#/F

Tương tự như A#/D, A#/F là một thế đảo nữa của hợp âm La thăng trưởng, thứ tự các âm sẽ là F – A# – D.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *