Hợp âm La thứ 7 | Am7 trên Piano

Hợp âm La thứ 7 – Am7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo Am7/C, Am7/E và Am7/G) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm La thứ 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm La thứ và thêm âm bậc 7. La thứ 7 thường được viết tắt là Am7.

Hợp âm La thứ 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm La thứ 7 gồm các nốt: A, C, E, G

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm La thứ 7 Piano

Hợp âm La thứ 7 - Am7
Hợp âm La thứ 7 – Am7

Thế đảo hợp âm La thứ 7

Am7/C

Hợp âm Am7/C
Hợp âm Am7/C

Am7/E

Hợp âm Am7/E
Hợp âm Am7/E

Am7/G

Hợp âm Am7/G
Hợp âm Am7/G
Bắt đầu học piano ngay hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *