Hợp âm La thứ | Am trên Piano

Hợp âm La thứ – Am trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Am/C và Am/E) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím giúp người mới học dễ hình dung.

Hợp âm La thứ là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là Am (hay còn gọi là Amin).

Hợp âm La thứ được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Hợp âm La thứ gồm các nốt: A, C, E

Vị trí ngón: Ngón út, ngón giữa, ngón cái (tay trái); ngón cái, ngón giữa, ngón út (tay phải).

Hợp âm La thứ Piano

Hợp âm La thứ | Am
Hợp âm La thứ | Am

Thế đảo hợp âm La thứ

Am/C

Hợp âm Am/C
Hợp âm Am/C

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm La thứ là A với thứ tự A – C – E thì bạn đảo thứ tự thành C – E – A, khi đó ta có hợp âm Am/C – là một thế đảo của hợp âm La thứ.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-2-5 (tay phải).

Am/E

Hợp âm Am/E
Hợp âm Am/E

Tương tự như Am/C, Am/E là một thế đảo nữa của hợp âm La thứ, thứ tự các âm sẽ là E – A – C.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *