Hợp âm La trưởng 7 | Amaj7 trên Piano

Hợp âm La trưởng 7 – Amaj7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo Amaj7/C#, Amaj7/E và Amaj7/G#) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm La trưởng 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm La trưởng và thêm âm bậc 7. La trưởng 7 thường được viết tắt là Amaj7.

Hợp âm La trưởng 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm La trưởng 7 gồm các nốt: A, C#, E, G#

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm La trưởng 7 Piano

Hợp âm La trưởng 7 - Amaj7
Hợp âm La trưởng 7 – Amaj7

Thế đảo hợp âm La trưởng 7

Amaj7/C#

Hợp âm Amaj7/C#
Hợp âm Amaj7/C#

Amaj7/E

Hợp âm Amaj7/E
Hợp âm Amaj7/E

Amaj7/G#

Hợp âm Amaj7/G#
Hợp âm Amaj7/G#
Bắt đầu học piano ngay hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *