Hợp âm Mi giáng trưởng | Eb trên Piano

Hợp âm Mi giáng trưởng – Eb trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Eb/G và Eb/Bb) được trình bày cách chơi bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Mi giáng trưởng là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là Eb.

Hợp âm Mi giáng trưởng được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Cách nhớ: Giảm nửa cung 3 âm của hợp âm Mi trưởng.

Hợp âm Mi giáng trưởng gồm các nốt: Eb, GBb

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Hợp âm Mi giáng trưởng Piano

Hợp âm Mi giáng trưởng - Eb
Hợp âm Mi giáng trưởng – Eb

Thế đảo hợp âm Mi giáng trưởng

Eb/G

Hợp âm Eb/G
Hợp âm Eb/G

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Mi giáng trưởng là Eb với thứ tự Eb – G – Bb thì bạn đảo thứ tự thành G – Bb – Eb, khi đó ta có hợp âm Eb/G – là một thế đảo của hợp âm Mi giáng trưởng.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Eb/Bb

Hợp âm Eb/Bb
Hợp âm Eb/Bb

Tương tự như Eb/G, Eb/Bb là một thế đảo nữa của hợp âm Mi giáng trưởng, thứ tự các âm sẽ là Bb – Eb – G.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *