Hợp âm Mi thứ | Em trên Piano

Hợp âm Mi thứ – Em tMin đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Em/G và Em/B) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím giúp người mới học dễ hình dung.

Hợp âm Mi thứ là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là Em (hay còn gọi là Emin).

Hợp âm Mi thứ được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Hợp âm Mi thứ gồm các nốt: E, G, B

Vị trí ngón: Ngón út, ngón giữa, ngón cái (tay trái); ngón cái, ngón giữa, ngón út (tay phải).

Hợp âm Mi thứ Piano

Hợp âm Mi thứ | Em
Hợp âm Mi thứ | Em

Thế đảo hợp âm Mi thứ

Em/G

Hợp âm Em/G
Hợp âm Em/G

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Mi thứ là E với thứ tự E – G – B thì bạn đảo thứ tự thành G – B – E, khi đó ta có hợp âm Em/G – là một thế đảo của hợp âm Mi thứ.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Em/B

Hợp âm Em/B
Hợp âm Em/B

Tương tự như Em/G, Em/B là một thế đảo nữa của hợp âm Mi thứ, thứ tự các âm sẽ là B – E – G.

Vị trí ngón: 5-2-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *