Hợp âm Mi trưởng 7 | Emaj7 trên Piano

Hợp âm Mi trưởng 7 – Emaj7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo Emaj7/G#, Emaj7/B và Emaj7/D#) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Mi trưởng 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Mi trưởng và thêm âm bậc 7. Mi trưởng 7 thường được viết tắt là Emaj7.

Hợp âm Mi trưởng 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Mi trưởng 7 gồm các nốt: E, G#, B, D#

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Mi trưởng 7 Piano

Hợp âm Mi trưởng 7 - Emaj7
Hợp âm Mi trưởng 7 – Emaj7

Thế đảo hợp âm Mi trưởng 7

Emaj7/G#

Hợp âm Emaj7/G#
Hợp âm Emaj7/G#

Emaj7/B

Hợp âm Emaj7/B
Hợp âm Emaj7/B

Emaj7/D#

Hợp âm Emaj7/D#
Hợp âm Emaj7/D#
Bắt đầu học piano ngay hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *