Hợp âm Pha thứ 7 | Fm7 trên Piano

Hợp âm Pha thứ 7 – Fm7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo Fm7/Ab, Fm7/C và Fm7/Eb) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Pha thứ 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Pha thứ và thêm âm bậc 7. Pha thứ 7 thường được viết tắt là Fm7.

Hợp âm Pha thứ 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Pha thứ 7 gồm các nốt: F, Ab, C, Eb

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Pha thứ 7 Piano

Hợp âm Pha thứ 7 - Fm7
Hợp âm Pha thứ 7 – Fm7

Thế đảo hợp âm Pha thứ 7

Fm7/Ab

Hợp âm Fm7/Ab
Hợp âm Fm7/Ab

Fm7/C

Hợp âm Fm7/C
Hợp âm Fm7/C

Fm7/Eb

Hợp âm Fm7/Eb
Hợp âm Fm7/Eb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *