Hợp âm Pha thứ | Fm trên Piano

Hợp âm Pha thứ – Fm trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Fm/Ab và Fm/C) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím giúp người mới học dễ hình dung.

Hợp âm Pha thứ là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là Fm (hay còn gọi là Fmin).

Hợp âm Pha thứ được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Hợp âm Pha thứ gồm các nốt: F, Ab, C

Vị trí ngón: Ngón út, ngón giữa, ngón cái (tay trái); ngón cái, ngón giữa, ngón út (tay phải).

Hợp âm Pha thứ Piano

Hợp âm Pha thứ | Fm
Hợp âm Pha thứ | Fm

Thế đảo hợp âm Pha thứ

Fm/Ab

Hợp âm Fm/Ab
Hợp âm Fm/Ab

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Pha thứ là F với thứ tự F – Ab – C thì bạn đảo thứ tự thành Ab – C – F, khi đó ta có hợp âm Fm/Ab – là một thế đảo của hợp âm Pha thứ.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-2-5 (tay phải).

Fm/C

Hợp âm Fm/C
Hợp âm Fm/C

Tương tự như Fm/Ab, Fm/C là một thế đảo nữa của hợp âm Pha thứ, thứ tự các âm sẽ là C – F – Ab.

Vị trí ngón: 5-2-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *