Hợp âm Pha trưởng | F trên Piano

Hợp âm Pha trưởng – F không kém cạnh các hợp âm trưởng khác về tần suất được sử dụng ở những ca khúc phổ biến hiện nay. Để học piano nói chung và piano đệm hát nói riêng bạn không thể không biết hợp âm Pha trưởng.

Hợp âm Pha trưởng bao gồm 3 nốt F, A, C. Cấu tạo dựa trên nguyên tắc của hợp âm trưởng, bao gồm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 trong âm giai.

Ký hiệu: F

Vị trí các ngón:

  • Tay trái: ngón út, ngón giữa, ngón cái (5 – 3 – 1).
  • Tay phải: ngón cái, ngón giữa, ngón út (1 – 3 – 5).

Hợp âm Pha trưởng – F

Hợp âm Pha trưởng - F
Hợp âm Pha trưởng – F

Thế đảo hợp âm Pha trưởng – F

Hợp âm F/A

Hợp âm F/A
Hợp âm F/A

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Pha trưởng là F với thứ tự F – A – C thì bạn đảo thứ tự thành A – C – F, khi đó ta có hợp âm F/A – là một thế đảo của hợp âm Pha trưởng.

Ngón tay: 5-3-1 (tay trái), 1-2-5 (tay phải).

Hợp âm F/C

Hợp âm F/C
Hợp âm F/C

Tương tự như F/A, F/C là một thế đảo nữa của hợp âm Pha trưởng, thứ tự sẽ là C – F – A.

Ngón tay: 5-2-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Bắt đầu học piano ngay hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *