Hợp âm piano cơ bản đệm hát theo giọng (âm giai)

Bài viết sẽ liệt kê những hợp âm piano cơ bản trong đệm hát theo từng giọng hay âm giai, sử dụng ở nhiều bài hát, giúp người mới học chọn lựa những hợp âm nên học đầu tiên và áp dụng cho những tác phẩm vỡ lòng – một khởi đầu hiệu quả cho quá trình học piano đệm hát.

Cụm từ cơ bản dùng để chỉ những hợp âm có cấu tạo đơn giản, dễ chơi hơn so với những hợp âm còn lại, ví dụ hợp âm Đô trưởng (C) có cấu tạo gồm 3 bậc C, E, G tương ứng với 3 phím trắng trên đàn piano sẽ dễ chơi hơn so với hợp âm La thăng thứ (A#m) có cấu tạo gồm 3 bậc A#, C#, F tương ứng với 2 phím đen và 1 phím trắng trên đàn piano.

3 hợp âm bạn nên học trước nhất là C, F và G được sử dụng cho rất nhiều bài hát cùng cách chơi dễ gồm 3 phím trắng có khoảng cách đều nhau, vừa vặn với một bàn tay. Sau đó hãy tiếp tục chuyển qua các hợp âm khác trong cùng âm giai.

Khi đệm hát, bạn phải chọn một giọng cho bản nhạc – theo cách gọi chuyên môn thì đó là một âm giai, sau đó bạn sẽ tìm được những hợp âm phù hợp.

Ví dụ, ở giọng Đô trưởng, bạn có thể sử dụng bộ hợp âm gồm: C, F, G, Am. Đây là những hợp âm ở các bậc I, IV, V, VI trong âm giai C.

Bạn có thể chơi nhiều bài hát bằng cách sử dụng các hợp âm ở bậc I IV V VI trong một giọng, điển hình như C, F, G và Am trong giọng Đô trưởng. Đây là cơ sở giúp nhiều người học đệm hát bằng cách cảm âm.

Hợp âm cơ bản thông dụng theo giọng

Giọng Đô trưởng

Hợp âm của giọng C gồm: C F G Am

 • Cấu tạo hợp âm C: C E G
 • Cấu tạo hợp âm F: F A C
 • Cấu tạo hợp âm G: G B D
 • Cấu tạo hợp âm Am: A C E

Giọng Rê trưởng

Hợp âm của giọng D: D G A Bm

 • Cấu tạo hợp âm D: D F# A
 • Cấu tạo hợp âm G: G B D
 • Cấu tạo hợp âm A: A C# E
 • Cấu tạo hợp âm Bm: B D F#

Giọng Pha trưởng

Hợp âm của giọng F: F Bb C Dm

 • Cấu tạo hợp âm F: F A C
 • Cấu tạo hợp âm Bb: Bb D F
 • Cấu tạo hợp âm C: C E G
 • Cấu tạo hợp âm Dm: D F A

Giọng Sol trưởng

Hợp âm của giọng G: G C D Em

 • Cấu tạo hợp âm G: G B D
 • Cấu tạo hợp âm C: C E G
 • Cấu tạo hợp âm D: D F# A
 • Cấu tạo hợp âm Em: E G B

Giọng La trưởng

Hợp âm của giọng A: A D E F#m

 • Cấu tạo hợp âm A: A C# E
 • Cấu tạo hợp âm D: D F# A
 • Cấu tạo hợp âm E: E G# B
 • Cấu tạo hợp âm F#m: F# A C#

Giọng Mi trưởng

Hợp âm của giọng E: E A B C#m

 • Cấu tạo hợp âm E: E G# B
 • Cấu tạo hợp âm A: A C# E
 • Cấu tạo hợp âm B: B D# F#
 • Cấu tạo hợp âm C#m: C# E G#
Hợp âm cơ bản thông dụng theo giọng
Hợp âm cơ bản thông dụng theo giọng

Diễn giải:

 • Major: Hợp âm trưởng
 • Minor: Hợp âm thứ

Trên đây là những hợp âm piano cơ bản theo giọng, là một gợi ý giúp bạn có thể phát triển kỹ năng cảm âm và nguyên tắc để tìm được hợp âm khi chơi piano đệm hát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *