Hợp âm Rê 7 | D7 trên Piano

Hợp âm Rê 7 – D7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo D7/F#, D7/A và D7/C) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Rê 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Rê trưởng và thêm âm bậc 7. Rê 7 thường được viết tắt là D7.

Hợp âm Rê 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Rê 7 gồm các nốt: D, F#, A, C

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Rê 7 Piano

Hợp âm Rê 7 - D7
Hợp âm Rê 7 – D7

Thế đảo hợp âm Rê 7

D7/F#

Hợp âm D7/F#
Hợp âm D7/F#

D7/A

Hợp âm D7/A
Hợp âm D7/A

D7/C

Hợp âm D7/C
Hợp âm D7/C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *