Hợp âm Rê giáng trưởng | Db trên Piano

Hợp âm Rê giáng trưởng – Db trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Db/F và DB/Ab) được trình bày cách chơi bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Rê giáng trưởng là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là Db.

Hợp âm Rê giáng trưởng được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Cách nhớ: Giảm nửa cung 3 âm của hợp âm Rê trưởng.

Hợp âm Rê giáng trưởng gồm các nốt: DbFAb

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Hợp âm Rê giáng trưởng Piano

Hợp âm Rê giáng trưởng - Db
Hợp âm Rê giáng trưởng – Db

Thế đảo hợp âm Rê giáng trưởng

Db/F

Hợp âm Db/F
Hợp âm Db/F

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Rê giáng trưởng là Db với thứ tự Db – F – Ab thì bạn đảo thứ tự thành F – Ab – Db, khi đó ta có hợp âm Db/F – là một thế đảo của hợp âm Rê giáng trưởng.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Db/Ab

Hợp âm Db/Ab
Hợp âm Db/Ab

Tương tự như Db/F, Db/Ab là một thế đảo nữa của hợp âm Rê giáng trưởng, thứ tự các âm sẽ là Ab – Db – F.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Bắt đầu học piano ngay hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *