Hợp âm Rê thăng trưởng | D# trên Piano

Hợp âm Rê thăng trưởng – D# trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo D#/G và D#/A#) được trình bày cách chơi bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Rê thăng trưởng là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là D#.

Hợp âm Rê thăng trưởng được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Cách nhớ: Tăng nửa cung 3 âm của hợp âm Rê trưởng.

Hợp âm Rê thăng trưởng gồm các nốt: D#, G, A#

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Hợp âm Rê thăng trưởng Piano

Hợp âm Rê thăng trưởng - D#
Hợp âm Rê thăng trưởng – D#

Thế đảo hợp âm Rê thăng trưởng

D#/G

Hợp âm D#/G
Hợp âm D#/G

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Rê thăng trưởng là D# với thứ tự D# – G – A# thì bạn đảo thứ tự thành G – A# – D#, khi đó ta có hợp âm D#/G – là một thế đảo của hợp âm Rê thăng trưởng.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

D#/A#

Hợp âm D#/A#
Hợp âm D#/A#

Tương tự như D#/G, D#/A# là một thế đảo nữa của hợp âm Rê thăng trưởng, thứ tự các âm sẽ là A# – D# – G.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Bắt đầu học piano ngay hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *