Hợp âm Rê thứ | Dm trên Piano

Hợp âm Rê thứ – Dm trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Dm/F và Dm/A) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím giúp người mới học dễ hình dung.

Hợp âm Rê thứ là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là Dm (hay còn gọi là Dmin).

Hợp âm Rê thứ được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Hợp âm Rê thứ gồm các nốt: D, F, A

Vị trí ngón: Ngón út, ngón giữa, ngón cái (tay trái); ngón cái, ngón giữa, ngón út (tay phải).

Hợp âm Rê thứ Piano

Hợp âm Rê thứ | Dm
Hợp âm Rê thứ | Dm

Thế đảo hợp âm Rê thứ

Dm/F

Hợp âm Dm/F
Hợp âm Dm/F

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Rê thứ là D với thứ tự D – F – A thì bạn đảo thứ tự thành F – A – D, khi đó ta có hợp âm Dm/F – là một thế đảo của hợp âm Rê thứ.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Dm/A

Hợp âm Dm/A
Hợp âm Dm/A

Tương tự như Dm/F, Dm/A là một thế đảo nữa của hợp âm Rê thứ, thứ tự các âm sẽ là A – D – F.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *