Hợp âm Rê trưởng 7 | Dmaj7 trên Piano

Hợp âm Rê trưởng 7 – Dmaj7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo Dmaj7/F#, Dmaj7/A và Dmaj7/C#) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Rê trưởng 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Rê trưởng và thêm âm bậc 7. Rê trưởng 7 thường được viết tắt là Dmaj7.

Hợp âm Rê trưởng 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Rê trưởng 7 gồm các nốt: D, F#, A, C#

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Rê trưởng 7 Piano

Hợp âm Rê trưởng 7 - Dmaj7
Hợp âm Rê trưởng 7 – Dmaj7

Thế đảo hợp âm Rê trưởng 7

Dmaj7/F#

Hợp âm Rê Dmaj7/F#
Hợp âm Rê Dmaj7/F#

Dmaj7/A

Hợp âm Rê Dmaj7/A
Hợp âm Rê Dmaj7/A

Dmaj7/C#

Hợp âm Rê Dmaj7/C#
Hợp âm Rê Dmaj7/C#
Bắt đầu học piano ngay hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *