Hợp âm Rê trưởng | D trên Piano

Hợp âm Rê trưởng – D có tần suất được sử dụng khá thường xuyên ở nhiều tác phẩm, là một trong 7 hợp âm trưởng cơ bản nhất người học đệm hát cần phải biết.

Hợp âm Rê trưởng bao gồm 3 nốt D, F#, A. Cấu tạo dựa trên nguyên tắc của hợp âm trưởng, bao gồm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 trong âm giai.

Ký hiệu: D

Vị trí các ngón:

  • Tay trái: ngón út, ngón giữa, ngón cái (5 – 3 – 1).
  • Tay phải: ngón cái, ngón giữa, ngón út (1 – 3 – 5).

Hợp âm Rê trưởng – D

Hợp âm Rê trưởng - D
Hợp âm Rê trưởng – D

Thế đảo hợp âm Rê trưởng – D

Hợp âm D/F#

Hợp âm D/F#
Hợp âm D/F#

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Rê trưởng là D với thứ tự D – F# – A thì bạn đảo thứ tự thành F# – A – D, khi đó ta có hợp âm D/F# – là một thế đảo của hợp âm Rê trưởng.

Ngón tay: 5-3-1 (tay trái), 1-2-5 (tay phải).

Hợp âm D/A

Hợp âm D/A
Hợp âm D/A

Tương tự như D/F#, D/A là một thế đảo nữa của hợp âm Rê trưởng, thứ tự sẽ là A – D – F#.

Ngón tay: 5-2-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *