Hợp âm Si 7 | B7 trên Piano

Hợp âm Si 7 – B7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo B7/D#, B7/F# và B7/A) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Si 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Si trưởng và thêm âm bậc 7. Si 7 thường được viết tắt là B7.

Hợp âm Si 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Si 7 gồm các nốt: B, D#, F#, A

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Si 7 Piano

Hợp âm Si 7 - B7
Hợp âm Si 7 – B7

Thế đảo hợp âm Si 7

B7/D#

Hợp âm B7/D#
Hợp âm B7/D#

B7/F#

Hợp âm B7/F#
Hợp âm B7/F#

B7/A

Hợp âm B7/A
Hợp âm B7/A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *