Hợp âm Si giáng trưởng | Bb trên Piano

Hợp âm Si giáng trưởng – Bb trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Bb/D và Bb/F) được trình bày cách chơi bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Si giáng trưởng là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là Bb.

Hợp âm Si giáng trưởng được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Cách nhớ: Giảm nửa cung 3 âm của hợp âm Si trưởng.

Hợp âm Si giáng trưởng gồm các nốt: Bb, DF

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Hợp âm Si giáng trưởng Piano

Hợp âm Si giáng trưởng - Bb
Hợp âm Si giáng trưởng – Bb

Thế đảo hợp âm Si giáng trưởng

Bb/D

Hợp âm Bb/D

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Si giáng trưởng là Bb với thứ tự Bb – D – F thì bạn đảo thứ tự thành D – F – Bb, khi đó ta có hợp âm Bb/D – là một thế đảo của hợp âm Si giáng trưởng.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-2-5 (tay phải).

Bb/F

Hợp âm Bb/F
Hợp âm Bb/F

Tương tự như Bb/D, Bb/F là một thế đảo nữa của hợp âm Si giáng trưởng, thứ tự các âm sẽ là F – Bb – D.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *