Hợp âm Si thứ | Bm trên Piano

Hợp âm Si thứ – Bm trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Bm/D và Bm/F#) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím giúp người mới học dễ hình dung.

Hợp âm Si thứ là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là Bm (hay còn gọi là Bmin).

Hợp âm Si thứ được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Hợp âm Si thứ gồm các nốt: B, D, F#

Vị trí ngón: Ngón út, ngón giữa, ngón cái (tay trái); ngón cái, ngón giữa, ngón út (tay phải).

Hợp âm Si thứ Piano

Hợp âm Si thứ - Bm
Hợp âm Si thứ – Bm

Thế đảo hợp âm Si thứ

Bm/D

Hợp âm Bm/D
Hợp âm Bm/D

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Si thứ là B với thứ tự B – D – F# thì bạn đảo thứ tự thành D – F# – B, khi đó ta có hợp âm Bm/D – là một thế đảo của hợp âm Si thứ.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Bm/F#

Hợp âm Bm/F#
Hợp âm Bm/F#

Tương tự như Bm/D, Bm/F# là một thế đảo nữa của hợp âm Si thứ, thứ tự các âm sẽ là F# – B – D.

Vị trí ngón: 5-2-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *