Hợp âm Sol 7 | G7 trên Piano

Hợp âm Sol 7 – G7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo G7/B, G7/D và G7/F) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Sol 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Sol trưởng và thêm âm bậc 7. Sol 7 thường được viết tắt là G7.

Hợp âm Sol 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Sol 7 gồm các nốt: G, B, D, F

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Sol 7 Piano

Hợp âm Sol 7 - G7
Hợp âm Sol 7 – G7

Thế đảo hợp âm Sol 7

G7/B

Hợp âm G7/B
Hợp âm G7/B

G7/D

Hợp âm G7/D
Hợp âm G7/D

G7/F

Hợp âm G7/F
Hợp âm G7/F

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *