Hợp âm Sol giáng trưởng | Gb trên Piano

Hợp âm Sol giáng trưởng – Gb trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Gb/Bb và Gb/Db) được trình bày cách chơi bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Sol giáng trưởng là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là Gb.

Hợp âm Sol giáng trưởng được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Cách nhớ: Giảm nửa cung 3 âm của hợp âm Sol trưởng.

Hợp âm Sol giáng trưởng gồm các nốt: Gb, BbDb

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Hợp âm Sol giáng trưởng Piano

Hợp âm Sol giáng trưởng - Gb
Hợp âm Sol giáng trưởng – Gb

Thế đảo hợp âm Sol giáng trưởng

Gb/Bb

Hợp âm Gb/Bb
Hợp âm Gb/Bb

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Sol giáng trưởng là Gb với thứ tự Gb – Bb – Db thì bạn đảo thứ tự thành Bb – Db – Gb, khi đó ta có hợp âm Gb/Bb – là một thế đảo của hợp âm Sol giáng trưởng.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Gb/Db

Hợp âm Gb/Db
Hợp âm Gb/Db

Tương tự như Gb/Bb, Gb/Db là một thế đảo nữa của hợp âm Sol giáng trưởng, thứ tự các âm sẽ là Db – Gb – Bb.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *