Hợp âm Sol thăng trưởng | G# trên Piano

Hợp âm Sol thăng trưởng – G# trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo G#/C và G#/D#) được trình bày cách chơi bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Sol thăng trưởng là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là G#.

Hợp âm Sol thăng trưởng được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Cách nhớ: Tăng nửa cung 3 âm của hợp âm Sol trưởng.

Hợp âm Sol thăng trưởng gồm các nốt: G#, C, D# hay G#, B#, D#

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Hợp âm Sol thăng trưởng Piano

Hợp âm Sol thăng trưởng - G#
Hợp âm Sol thăng trưởng – G#

Thế đảo hợp âm Sol thăng trưởng

G#/C

Hợp âm G#/C
Hợp âm G#/C

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Sol thăng trưởng là G# với thứ tự G# – C – D# thì bạn đảo thứ tự thành C – D# – G#, khi đó ta có hợp âm G#/C – là một thế đảo của hợp âm Sol thăng trưởng.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-2-4 (tay phải).

G#/D#

Hợp âm G#/D#
Hợp âm G#/D#

Tương tự như G#/C, G#/D# là một thế đảo nữa của hợp âm Sol thăng trưởng, thứ tự các âm sẽ là D# – G# – C.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *