Hợp âm Sol thứ | Gm trên Piano

Hợp âm Sol thứ – Gm trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Gm/Bb và Gm/D) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím giúp người mới học dễ hình dung.

Hợp âm Sol thứ là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là Gm (hay còn gọi là Gmin).

Hợp âm Sol thứ được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Hợp âm Sol thứ gồm các nốt: G, Bb, D

Vị trí ngón: Ngón út, ngón giữa, ngón cái (tay trái); ngón cái, ngón giữa, ngón út (tay phải).

Hợp âm Sol thứ Piano

Hợp âm Sol thứ | Gm
Hợp âm Sol thứ | Gm

Thế đảo hợp âm Sol thứ

Gm/Bb

Hợp âm Gm/Bb
Hợp âm Gm/Bb

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Sol thứ là G với thứ tự G – Bb – D thì bạn đảo thứ tự thành Bb – D – G, khi đó ta có hợp âm Gm/Bb – là một thế đảo của hợp âm Sol thứ.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Gm/D

Hợp âm Gm/D
Hợp âm Gm/D

Tương tự như Gm/Bb, Gm/D là một thế đảo nữa của hợp âm Sol thứ, thứ tự các âm sẽ là D – G – Bb.

Vị trí ngón: 5-2-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *