Hợp âm Sol trưởng 7 | Gmaj7 trên Piano

Hợp âm Sol trưởng 7 – Gmaj7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo Gmaj7/B, Gmaj7/D và Gmaj7/F#) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Sol trưởng 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Sol trưởng và thêm âm bậc 7. Sol trưởng 7 thường được viết tắt là Gmaj7.

Hợp âm Sol trưởng 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Sol trưởng 7 gồm các nốt: G, B, D, F#

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Sol trưởng 7 Piano

Hợp âm Sol trưởng 7 - Gmaj7
Hợp âm Sol trưởng 7 – Gmaj7

Thế đảo hợp âm Sol trưởng 7

Gmaj7/B

Hợp âm Gmaj7/B
Hợp âm Gmaj7/B

Gmaj7/D

Hợp âm Gmaj7/D
Hợp âm Gmaj7/D

Gmaj7/F#

Hợp âm Gmaj7/F#
Hợp âm Gmaj7/F#
Bắt đầu học piano ngay hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *