Sheet piano When the love falls | Yiruma

Sheet piano When the love falls | Yiruma. Trong tình yêu có nhiều cung bậc cảm xúc ở từng giai đoạn. Hạnh phúc, buồn, lạc lõng, … chắc hẳn ai cũng từng trải qua khi yêu và Yiruma đã dành tặng cho chúng ta một tác phẩm nói về tình yêu.

Sheet piano When the love falls | Yiruma
Sheet piano When the love falls | Yiruma

Sheet piano When the love falls | Yiruma

Sheet piano When the love falls | Yiruma

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *