Hợp âm Mi 7 | E7 trên Piano

Hợp âm Mi 7 – E7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo E7/G#, E7/B và E7/D) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Mi 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Mi trưởng và thêm âm bậc 7. Mi 7 thường được viết tắt là E7.

Hợp âm Mi 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Mi 7 gồm các nốt: E, G#, B, D

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Mi 7 Piano

Hợp âm Mi 7 - E7
Hợp âm Mi 7 – E7

Thế đảo hợp âm Mi 7

E7/G#

Hợp âm E7/G#
Hợp âm E7/G#

E7/B

Hợp âm E7/B
Hợp âm E7/B

E7/D

Hợp âm E7/D
Hợp âm E7/D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *