Hợp âm Pha 7 | F7 trên Piano

Hợp âm Pha 7 – F7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo F7/A, F7/C và F7/Eb) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Pha 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Pha trưởng và thêm âm bậc 7. Pha 7 thường được viết tắt là F7.

Hợp âm Pha 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Pha 7 gồm các nốt: F, A, C, Ab

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Pha 7 Piano

Hợp âm Pha 7 - F7
Hợp âm Pha 7 – F7

Thế đảo hợp âm Pha 7

F7/A

Hợp âm F7/A
Hợp âm F7/A

F7/C

Hợp âm F7/C
Hợp âm F7/C

F7/Ab

Hợp âm F7/Eb
Hợp âm F7/Eb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *