Hợp âm Pha thăng trưởng | F# trên Piano

Hợp âm Pha thăng trưởng – F# trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo F#/A# và F#/C#) được trình bày cách chơi bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Pha thăng trưởng là hợp âm ba, tức bao gồm 3 âm thanh hay nốt nhạc được chơi cùng lúc, thường được viết tắt là F#.

Hợp âm Pha thăng trưởng được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 của thang âm.

Cách nhớ: Tăng nửa cung 3 âm của hợp âm Pha trưởng.

Hợp âm Pha thăng trưởng gồm các nốt: F#, A#, C#

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Hợp âm Pha thăng trưởng Piano

Hợp âm Pha thăng trưởng - F#
Hợp âm Pha thăng trưởng – F#

Thế đảo hợp âm Pha thăng trưởng

F#/A#

Hợp âm F#/A#
Hợp âm F#/A#

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Pha thăng trưởng là F# với thứ tự F# – A# – C# thì bạn đảo thứ tự thành A# – C# – F#, khi đó ta có hợp âm F#/A# – là một thế đảo của hợp âm Pha thăng trưởng.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

F#/C#

Hợp âm F#/C#
Hợp âm F#/C#

Tương tự như F#/A#, F#/C# là một thế đảo nữa của hợp âm Pha thăng trưởng, thứ tự các âm sẽ là C# – F# – A#.

Vị trí ngón: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *