Hợp âm Rê thứ 7 | Dm7 trên Piano

Hợp âm Rê thứ 7 – Dm7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo Dm7/F, Dm7/A và Dm7/C) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Rê thứ 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Rê thứ và thêm âm bậc 7. Rê thứ 7 thường được viết tắt là Dm7.

Hợp âm Rê thứ 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Rê thứ 7 gồm các nốt: D, F, A, C

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Rê thứ 7 Piano

Hợp âm Rê thứ 7 - Dm7
Hợp âm Rê thứ 7 – Dm7

Thế đảo hợp âm Rê thứ 7

Dm7/F

Hợp âm Dm7/F
Hợp âm Dm7/F

Dm7/A

Hợp âm Dm7/A
Hợp âm Dm7/A

Dm7/C

Hợp âm Dm7/C
Hợp âm Dm7/C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *