Hợp âm Si thứ 7 | Bm7 trên Piano

Hợp âm Si thứ 7 – Bm7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo Bm7/D, Bm7/F# và Bm7/A) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Si thứ 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Si thứ và thêm âm bậc 7. Si thứ 7 thường được viết tắt là Bm7.

Hợp âm Si thứ 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Si thứ 7 gồm các nốt: B, D, F#, A

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Si thứ 7 Piano

Hợp âm Si thứ 7 - Bm7
Hợp âm Si thứ 7 – Bm7

Thế đảo hợp âm Si thứ 7

Bm7/D

Hợp âm Bm7/D
Hợp âm Bm7/D

Bm7/F#

Hợp âm Bm7/F#
Hợp âm Bm7/F#

Bm7/A

Hợp âm Bm7/A
Hợp âm Bm7/A
Bắt đầu học piano ngay hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *