Hợp âm Si trưởng | B trên Piano

Hợp âm Si trưởng – B mặc dù ít được sử dụng hơn Đô trưởng hay Rê trưởng, nhưng vẫn thuộc nhóm các hợp âm cơ bản được sử dụng nhiều nhất, vì thế bạn không nên bỏ qua hợp âm này sau khi đã hoàn tất 6 hợp âm cơ bản trước đó.

Hợp âm Si trưởng bao gồm 3 nốt B, D#, F#. Cấu tạo dựa trên nguyên tắc của hợp âm trưởng, bao gồm bậc 1, bậc 3 và bậc 5 trong âm giai.

Ký hiệu: B

Vị trí các ngón:

  • Tay trái: ngón út, ngón giữa, ngón cái (5 – 3 – 1).
  • Tay phải: ngón cái, ngón giữa, ngón út (1 – 3 – 5).

Hợp âm Si trưởng – C trên Piano

Hợp âm Si trưởng - B
Hợp âm Si trưởng – B

Thế đảo hợp âm Si trưởng – C

Hợp âm B/D#

Hợp âm B/D#
Hợp âm B/D#

Thay vì nốt đầu tiên trong hợp âm Si trưởng là B với thứ tự B – D# – F# thì bạn đảo thứ tự thành D# – F# – B, khi đó ta có hợp âm B/D# – là một thế đảo của hợp âm Si trưởng.

Ngón tay: 5-4-1 (tay trái), 2-3-5 (tay phải).

Hợp âm B/F#

Hợp âm B/F#
Hợp âm B/F#

Tương tự như B/D#, B/F# là một thế đảo nữa của hợp âm Si trưởng, thứ tự sẽ là F# – B – D#.

Ngón tay: 5-3-1 (tay trái), 1-3-5 (tay phải).

Bắt đầu học piano ngay hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *