Hợp âm Sol thứ 7 | Gm7 trên Piano

Hợp âm Sol thứ 7 – Gm7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo Gm7/Bb, Gm7/D và Gm7/F) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Sol thứ 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Sol thứ và thêm âm bậc 7. Sol thứ 7 thường được viết tắt là Gm7.

Hợp âm Sol thứ 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Sol thứ 7 gồm các nốt: G, Bb, D, F

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Sol thứ 7 Piano

Hợp âm Sol thứ 7 - Gm7
Hợp âm Sol thứ 7 – Gm7

Thế đảo hợp âm Sol thứ 7

Gm7/Bb

Hợp âm Gm7/Bb
Hợp âm Gm7/Bb

Gm7/D

Hợp âm Gm7/D
Hợp âm Gm7/D

Gm7/F

Hợp âm Gm7/F
Hợp âm Gm7/F
Bắt đầu học piano ngay hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *